Оцінка землі

Оцінка землі поділяється на кадастрову (нормативну) оцінку земельних ділянок і експертну грошову (ринкову) оцінку однієї земельної ділянки.

Метою нормативної оцінки є одночасне визначення вартості всіх земельних ділянок в межах адміністративно-територіальних утворень (областей, районів, міст, селищ тощо).

Метою експертної оцінки являється визначення ринкової вартості єдиної земельної ділянки на дату оцінки у співвідношенні з прийнятими стандартами та методами  оцінки. Ринкова оцінка землі проводиться на основі комплексного використання трьох методів: порівняльного, дохідного та витратного.

Земельні ділянки оцінюють при різних обставинах. В практиці нашого підприємства оцінка землі здійснюється для таких цілей:

-         Оцінка земельних ділянок для отримання кредитів;
-         Оцінка землі в рамках оцінки бізнесу;
-         Оцінка земельних ділянок для спадщини;
-         Оцінка земельних ділянок при майнових спорах;
-         Оцінка земельних ділянок при приватизації державної власності;
-         Оцінка земельних ділянок для нарахування податку на земельну ділянку;
-         Оцінка земельних ділянок для оформлення угод купівлі-продажу.


Документи, необхідні для проведення експертної оцінки земельної ділянки:


-         Ксерокопія паспорта власника земельної ділянки;
-         Ксерокопія ідентифікаційного коду власника земельної ділянки;
-         Ксерокопія державного акту на право власності;
-         Довідка про наявність обмежень земельної ділянки;
-         Інформація про наявність інженерних комунікацій.


Документи, необхідні для проведення експертної оцінки земельної ділянки на викуп:

-         Рішення міської (сільської, селищної) ради на видачу дозволу на викуп земельної ділянки;
-         Кадастровий план земельної ділянки;
-         Довідка по формі 6-зем;
-         Довідка про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки;
-         Довідка про наявність обмежень земельної ділянки;
-         Свідоцтво про право власності на будівлі, спорудження, які знаходяться на цій земельній ділянці;
-         Технічний паспорт БТІ;
-         Паспорт і ідентифікаційний код (фізичним особам);
-         Правоустановчі документи (юридичним особам);
-        Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
-        Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
-        Довідка про взяття на облік платника  податків;
-        Статут підприємства.


Документи, необхідні для проведення нормативно грошової оцінки земельної ділянки:

-         Рішення міської (сільської, селищної) ради на видачу дозволу на викуп земельної ділянки;
-         Викопіювання з проекту формування території;
-         Схема розміщення земельної ділянки;
-         Кадастровий план земельної ділянки;
-         Довідка про присвоєння кадастрового номера;
-         Довідка по формі 6-зем;
-         Довідка про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки;
-         Акт погодження меж земельної ділянки;
-         Паспорт і ідентифікаційний код (фізичним особам);
-         Право установчі документи (юридичним особам):
           -        Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
           -        Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
           -        Довідка про взяття на облік платника  податків;
           -        Статут підприємства.
© 2009-2018 ІКЦ Made in Verkhovyna